غرفه سازی

دکوراسیون

مبلمان اداری و منزل

طراحی و اجرای کابینت

  • گروه معماری آفنداک
  • گروه معماری آفنداک
  • گروه معماری آفنداک
  • گروه معماری آفنداک
  • گروه معماری آفنداک
  • گروه معماری آفنداک

آفــنداک کار خود را در زمــیــنه معماری، طراحی، اجرای دکوراســــیون داخلی و همچنین غرفه های نمایشـــــگاهی از سال 1385 آغاز نموده اســت و در ســـال 1390 با نام راهبـــــردهای نوین آفنداک در اداره ثبت اسـناد تهران به ثبت رسـیده است و در راســـــتای فعالیت های حرفه ای خود و با بهـره گیـری از توان بالای هنـری، علمـی و فنی تیم طراحی - مهندســـی دانش آموخته و آشـــــنا با دانش روز در زمینه طـراحـی و اجرا و نیز بـرخورداری از تمامــی امکانات اجرایی توانسته است فضاهای متنوع در پـروژه های تجاری، فرهنگـی، مسکونی، صنعتی و اداری و... ارائه نماید.

 

این شرکت در زمینه مشاوره، طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی در پروژه های مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی فعالیت می کند. آفنداک تاکنون در پروژه های مختلفی حضور داشته است و با طراحی و اجرای بیش از 500 پروژه موفق، کارنامه درخشانی از خود به جا گذاشته است.

فهرست خدمات شرکت آفنداک به شرح زیر اعلام می گردد:

غرفه سازی و غرفه آرایی: طراحی 3D، ساخت غرفه، اجاره و فروش ملزومات غرفه و سازه های نمایشگاهی

معماری: بازسازی بناهای فرسوده، طراحی 3D، اجرای دکوراسیون داخلی و برنامه های تلویزیونی

پیمانکار مجری برگزارکننده: نمایشگاه تجهیزات پزشکی صنعت سلامت، نمایشگاه صنایع دریای کیش، نمایشگاه راهداری و راهسازی شرکت همایشگران سام، نمایشگاه قیر و آسفالت مرکز تحقیقات شرکت  نشرفن، نمایشگاه کشاورزی شیراز، نمایشگاه دام و طیور شیراز، نمایشگاه پودر و سم شیراز شرکت نگاه سبز پارس، نمایشگاه لجستیک شرکت آمان

 

آخرین مطالب و مقالات

پرسش و پاسخ

 

سوال:

جواب :